Wie we zijn

Wij (ver)gunnen
iedereen zijn toekomstplannen

PEILER is een onafhankelijk advies- en studiebureau dat zich gespecialiseerd heeft in de domeinen stedenbouw, ruimtelijke ordening & milieu – of anders… de omgeving. Wij benaderen elke project vanuit een totaalvisie; de omgeving wordt door ons geanalyseerd om op gepaste wijze uw project hier in te integreren.

Een vergunningsaanvraag op gepaste wijze indienen is tegenwoordig specialistenwerk geworden. Peiler ziet zichzelf als expert inzake vergunningsaanvragen binnen de specifieke Vlaamse context. We werken tevens proactief binnen het sterk veranderend wettelijk kader.

Wij stellen de ruimtelijke/milieutechnische noden van onze klant voorop en trachten deze op een gepaste manier in de omgeving in te passen. Ook bieden we ondersteunende diensten aan voor Vlaamse overheden die elk hun specifieke noden hebben.

Projecten waarbij disciplines zoals natuur (fauna & flora, water, bodem,…), onroerend erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid, … met elkaar verweven staan, zijn voor ons dagelijkse kost en een specialiteit.

Bij Peiler
kan iedereen terecht met vragen over stedenbouw & milieu binnen de Vlaamse context.

Ing. Lukas Verdoodt

Stedenbouwkundige / planoloog


Erkend ruimtelijk planner (link VCRO)


Contact →

Johan Kestemont

Lic. Jur. – expert RO & Milieu

Raad van state & ex-kabinet RO en Milieu
Medeoprichter adviesbureau voor integraal milieubeleid M-tech

Contact →

lr. Inge Peeters

Projectmanagement

Burgerlijk Ingenieur


Contact →

Vicky François

Financiele administratie

 

Contact →

Sonja De Bus

Financiele administratie

 

Contact →

Lode Verdoodt

Landmeter / Ontwikkelaar

Oprichter Intop Experts, Axios, …

Contact →

Onze visie

1

Elk dossier is
een uniek dossier.

2

Elke klant heeft zijn
eigen waarden én visie.

3

Al onze plannen moeten
flexibel en duurzaam zijn.

4

Het voorbereidingstraject
is de sleutel tot succes.

5

Proactief plannen en
communiceren is onontbeerlijk.