Wat we doen

Samen de ruimte van morgen vormgeven

Ruimtelijke planning

De Vlaamse stedenbouwwetgeving is er de laatste jaren niet op vereenvoudigd.

Een team dat de knepen van het vak kent binnen de kluwen van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening is een belangrijke meerwaarde voor elk plan of project.

Ongeacht of u nu als particulier, bedrijf of overheid handelt, de VCRO is de speeltuin waarbinnen PEILER bvba werkzaam is, zonder daarbij de link te verliezen met de verschillende sectorale wetgevingen (onroerend erfgoed, natuur, landbouw, …).

Lees meer →

Milieu

PEILER bvba staat voor een doelgerichte, kwaliteitsvolle omgang van milieuproblemen binnen zowel de open als de bebouwde ruimte. VLAREM, DABM, MER, IHD … mogelijks weinig zeggende afkortingen binnen de milieusector waar PEILER bvba graag mee goochelt en goed haar weg in kent.

Lees meer →

Projectmanagement

Binnen PEILER bvba is een team van bouwexperten werkzaam i.f.v. de bouwprojecten van de projectontwikkelingsgroep De Meuter – Verdoodt.

Er worden meergezinswoningen, zorgwoningen en verdichtingsprojecten gerealiseerd met ruimtelijke kwaliteit voor zowel bewoners als omwonenden.

Lees meer →