Voor wie

Samen de ruimte van morgen vormgeven. Ieder op zijn manier.

PEILER is een onafhankelijk advies- & studiebureau. Onze diensten kunnen door iedereen aangewend worden. En dat mag ruim geïnterpreteerd worden.

De overheden hebben belangrijke rol bij het uitzetten van de krachtlijnen die het ‘Vlaamse landschap’ moeten vormgeven. Ruimtelijke visies, concepten en langetermijndenken zijn taken voor de overheid waarbij ze beroep kunnen doen op onze diensten & expertise.

 Bedrijven hebben vaak te kampen met een historisch gegroeide situatie en/of botsen op een gegeven moment op de (ruimelijke) grenzen van hun bedrijfssite. PEILER heeft reeds verschillende firma’s met succes ondersteund en begeleid i.k.v. hun (ruimtelijke) groeimogelijkheden.

Daar waar overheden en bedrijven vaak op een grotere schaal werkzaam zijn, hebben particulieren meestal ruimtelijke noden op een kleinere schaal. Ongeacht de schaal van het dossier, PEILER kan een meerwaarde betekenen.

Contacteer ons →