Referenties

Referenties

De Meuter – Ternat

“UITBREIDING BEDRIJFSSITE (0,65HA) IN BUFFERGEBIED”

Klant: Grond- & afbraakwerken G. & A. De Meuter
Ligging: Ternat
Taak: Planologisch attest
Niveau: gemeentelijk & provinciaal

PEILER heeft de gehele procedure voor zijn rekening genomen: voorbereidingstraject, opmaak dossier, indiening & opvolging. De firma had nood aan extra capaciteit voor het stallen van voertuigen en materiaal. Aan de overzijde van de weg t.h.v. hun bestaande site werd met succes 0,65ha buffergebied (gewestplan) aangewend. In navolging van het positief planologisch attest werd er een provinciaal RUP opgemaakt dat de verkregen rechten juridisch heeft verankerd.

Gronden Verelst – Dilsen-Stokkem

“ONVERGUNBAAR PROJECT VERKAVELD TOT 10 LOTEN”

Klant: Gronden Verelst / Intop Experts bvba
Ligging: Dilsen-Stokkem
Taak: Afgifte verkavelingsvergunning
Niveau: Gemeentelijk

Het betrof een ‘onvergunbare’ strook bouwgrond langsheen beschermd natuurgebied waar gedurende 10 jaar zonder succes werd aan getrokken en geduwd. PEILER bvba heeft via een grondig overlegparcours een verkavelingsvergunning bekomen voor 10 loten. De woningen worden opgetrokken langsheen een groenbuffer (op eigen terrein) i.f.v. het aangrenzende natuurgebied.

Alternatieve energieleverancier – België

“LANDSCHAPSINPASSING WINDTURBINES”

Klant: /
Ligging: Vlaanderen
Taak: Landschapbeleving & -studies
Niveau: Gewestelijk

Peiler bvba ondersteunt een alternatieve energieproducent tijdens de vergunningsfase van verschillende windturbineprojecten in heel België; zowel in eerste als tweede aanleg. Ondersteunende nota’s m.b.t. de landschapsbeleving &-inpassing voor nieuwe duurzame energieprojecten maken veelal duidelijk dat de aangevraagde turbines landschapsondersteunend kunnen werken.

Van Roie – Herselt

“HISTORISCH GEGROEID TUINBOUWCENTRUM 100% GEREGULARISEERD”

Klant: Tuinbouwcentra Van Roie
Ligging: Herselt
Taak: Planologisch attest & vergunningenregister
Niveau: Gemeentelijk

Net zoals vele tuincentra in Vlaanderen kampte Van Roie met een historisch gegroeide situatie; i.c. zonevreemde verkoopsruimte in het landbouwgebied. Via de nodige tussenstappen is de publiekstoegankelijke ruimte 100% geregulariseerd en kan het bedrijf opnieuw naar de toekomst kijken.

Scouts De Geuzen – Ternat

“ZONEVREEMD JEUGDTERREIN VOORZIEN VAN EEN GEEIGENDE ZONE”

Klant: Gemeente Ternat
Ligging: Ternat
Taak: RUP
Niveau: Gemeentelijk

De gebouwen & activiteiten van de scouts De Geuzen Ternat bevonden zich reeds 40 jaar in natuurgebied met VEN-overdruk. Sinds kort kan de jeugdvereniging eindelijk de gepaste vergunningen aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren. Het gebied werd ontvend en voorzien van een geëigende zone ‘zone voor erkende jeugdverenigingen’ met behoud van het aanwezige speelbos.