Particulieren

Het valt niet te ontkennen (zo ondervinden wij): de Vlaming heeft wel degelijk een baksteen in de maag. Herbouwen, verbouwen, uitbreiden, ontbossen, terreinaanlegwerken, … PEILER staat ter beschikking met onafhankelijk en gefundeerd advies voor iedereen die dit wil.

Contacteer ons →

Waarvoor u bij PEILER terecht kan:

Juridisch advies en technische bijstand

Onze duidelijke taal & no-nonsense voorstellen scheppen werken steeds verhelderend. Wij nemen met plezier de hele administratieve procedure voor onze rekening zodat u hier geen slaap voor moet laten.

Inrichtingsplannen

Een doordacht, functioneel en leesbaar (inrichtings)plan voor een nieuw aan te snijden of herin te richten perceel moet ons inziens altijd een meerwaarde opleveren voor de eigenaar, de gebruikers en de omgeving.

Stedenbouwkundige aanvragen

Voor elk soort vergunningsaanvraag het voorbereidingstraject bewandele, een gefundeerd dossier opstellen en indienen; met als doel een afgifte van de vergunning.