Overheden

De schaarse Vlaamse ruimte op een kwalitatieve manier laten evolueren zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen is geen simpele dagtaak als overheid…

 Gepaste ondersteuning door experten uit de private sector kan soms welgekomen zijn. PEILER kan aangewend worden voor ruimtelijke studies, visies of ontwerpen.

Is uw administratie overbelast of heeft tijdelijk nood aan (erkende) werkkrachten ? Schakel één van onze experten in om uw dienst vlot(ter) te laten verder werken. Op afroep of volgens een afgesproken regeling.

Contacteer ons →

Waar uw administratie o.a. bij PEILER voor terecht kan:

Juridisch advies en technische bijstand

Onze experten zijn het gewoon van in te springen in gerodeerde administraties op afroep of op vaste afgesproken momenten. Het overnemen van administratieve taken, het tijdelijk versterken van het team of inhoudelijk dossiers beoordelen; het kan allemaal.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De vervanger van het vroegere BPA waarmee de overheid haar structuurplannen tracht uit te voeren. Een RUP vervangt de vroegere bestemmingsplannen (gewestplan, BPA, …) binnen een duidelijke afgebakend plan.

(Herziening) Structuurplan

Vele (gemeentelijke) structuurplannen zijn thans op sommige onderdelen reeds achterhaald en/of gedateerd. Een gedeeltelijke (of volledige) herziening van het structuurplan kan soms wenselijk zijn i.f.v. nieuwe inzichten of visies. Wij kunnen ook instaan voor de opmaak van het structuurplan indien uw gemeente hier nog niet over beschikt.

Inrichtingsstudies & masterplannen

Een grondige analyse van een bestaande toestand om tot een gefundeerde & logische visie te komen omtrent een welbepaald gebied waar de ontwikkelde meerwaarde voor zich moet spreken.

MER-Coördinatie

PEILER verzamelt al de nodige deskundigen rond zich in één team en verzorgt de coördinatie, communicatie en begeleiding van de hele procedure.