Bedrijven

Als bedrijf is het vaak een complex gegeven om tot een stedenbouwkundige of milieuvergunning te komen.

Zonevreemdheid, historisch gegroeide situaties, waterhuishouding, fauna & flora, … allemaal aspecten die van belang zijn en in rekening dienen gebracht te worden. PEILER neemt met plezier de last die dergelijke procedures voortbrengen van u als ondernemers over. Steeds resultaat gericht en duidelijk gecommuniceerd.

Contacteer ons →

Waar uw bedrijf o.a. bij PEILER voor terecht kan:

Juridisch advies en technische bijstand

Onze duidelijke taal & no-nonsense voorstellen scheppen werken steeds verhelderend. Wij nemen met plezier de hele administratieve procedure voor onze rekening zodat u hier geen slaap voor moet laten.

Planologisch attesten

Een planologisch attest is een instrument dat (bepaalde) bedrijven het recht geeft initiatief te nemen inzake herbestemming & zonevreemde uitbreiding. Deze dienen verplicht opgemaakt te worden door een erkend ruimtelijk planner.

Inrichtingsplannen

Een doordacht, functioneel en leesbaar (inrichtings)plan voor een nieuw aan te snijden of herin te richten perceel moet ons inziens altijd een meerwaarde opleveren voor de eigenaar, de gebruikers en de omgeving.

Stedenbouwkundige, milieu- of omgevingsvergunningsaanvraag

Voor elk soort vergunningsaanvraag het voorbereidingstraject bewandele, een gefundeerd dossier opstellen en indienen; met als doel een afgifte van de vergunning.

Milieu- of omgevingsvergunning

Het gelijktijdig aanvragen van een stedenbouwkundige én milieuvergunning? Het wordt mogelijk in de nabije toekomst met de omgevingsvergunning via één procedure.