De Meuter – Ternat

De Meuter – Ternat

Klant: Grond- & afbraakwerken G. & A. De Meuter
Ligging: Ternat
Taak: Planologisch attest
Niveau: gemeentelijk & provinciaal

PEILER heeft de gehele procedure voor zijn rekening genomen: voorbereidingstraject, opmaak dossier, indiening & opvolging. De firma had nood aan extra capaciteit voor het stallen van voertuigen en materiaal. Aan de overzijde van de weg t.h.v. hun bestaande site werd met succes 0,65ha buffergebied (gewestplan) aangewend. In navolging van het positief planologisch attest werd er een provinciaal RUP opgemaakt dat de verkregen rechten juridisch heeft verankerd.